Natalia Kalinowska

Natalia Kalinowska posiadająca doświadczenie w pracy z dziećmi w żłobku jak i w przedszkolu. Ukończyła 280 godzinny kurs dla opiekunów w żłobku. Od wielu lat należąca do Związku Harcerstwa Polskiego, instruktor Hufca ZHP Rumia. Prowadzi drużynę harcerską , zajmuje się organizacją letnich obozów dla zuchów i harcerzy. Ukończyła Kurs Pierwszej Pomocy udokumentowany certyfikatem wydanym przez Polski Czerwony Krzyż. Ukończyła także Kurs Wychowawców Kolonijnych dzięki któremu ma Państwowe uprawnienia do organizowania obozów młodzieżowych. Studentka zaoczna Psychologii na Uniwersytecie Gdańskim.