Natalia Barzowska

Natalia Barzowska posiadająca doświadczenie w pracy z dziećmi w żłobku jak i w przedszkolu. Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie Gdańskim oraz 280 godzinny kurs dla opiekunów w żłobku. Przez wiele lat należąca do Związku Harcerstwa Polskiego, instruktor Hufca ZHP Rumia. Prowadziła drużynę harcerską oraz zajmujmowała się organizacją letnich obozów dla zuchów i harcerzy. Ukończyła Kurs Pierwszej Pomocy udokumentowany certyfikatem wydanym przez Polski Czerwony Krzyż. Ukończyła także Kurs Wychowawców Kolonijnych dzięki któremu ma Państwowe uprawnienia do organizowania obozów młodzieżowych.